Integrisani menadžment sistemi


Sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću proizvoda i zaštitom životne sredine


Poslovne aktivnosti AD Fabrike šećera TE-TO Senta zasnovane su na principima Politike kvaliteta, bezbednosti proizvoda i zaštite životne sredine, a u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, 22000 i 14001. Dobar imidž naše kompanije posledica je jasnog identiteta, kvalitetnog rada i kvalitetnih odnosa. Rezultat naših aktivnosti je kvalitet, a razlog su naši kupci.

AD Fabrika šećera TE-TO Senta je prva šećerana u Srbiji koja od 2000. godine poseduje sertifikat sistema kvaliteta na osnovu zahteva standarda ISO 9001 i od tada prednjači u svojoj industrijskoj grani kada je u pitanju sertifikovanje na osnovu zahteva ISO standarda.

Kompanija poklanja veliku pažnju kvalitetu svojih proizvoda i stavlja poseban akcenat na zdravstvenu ispravnost svojih proizvoda primenom integrisanih sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, standarda za bezbednost hrane ISO 22000, podrazumevajući i proizvodnju, poštujući HACCP principe.

2011. godine sertifikovan je sistem upravljanja životnom sredinom ISO 14001:2004, što ukazuje na opredeljenje najvišeg rukovodstva da sledi trend unapređenja upravljanja zaštitom životne sredine i svim značajnim aspektima životne sredine, postavljajući jasno utvrđene ciljeve i programe zaštite životne sredine.

U toku 2012. kompanija je usvojila koncept intergrisanih menadžment sistema, pridržavajući se standarda ISO 9001:2008, 22000:2005 i 14001:2004 i poštujući principe HACCP-a. AD Fabrika šećera TE-TO Senta je posvećena održavanju i stalnom unapređenju efikasnosti integrisanog sistema upravljanja. Ovaj sistem kompaniji omogućava zadržavanje značajnih tržišnih pozicija, odgovarajući na zahteve kvaliteta svojih kupaca.

Težimo da održavamo balans između socijalnih i ekonomskih ciljeva. Prava mera dobro vođenog poslovanja ne meri se samo finansijskim uspehom nego i načinom na koji se ostvaruje taj uspeh. Naša korporativna kultura neguje osnovne kompanijske vrednosti. Uspeh gradimo na osnovnim načelima društvene odgovornosti i etike poštujući prava zaposlenih, sigurne zarade i najbolje moguće uslove za rad i očuvanje životne sredine. Društveno odgovorno poslovanje je sastavni deo deo našeg identiteta.

Poklanjamo pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako (korisnici, odnosno kupci i potrošači, investitori/akcionari, zaposleni, dobavljači, partneri i društvena zajednica) postižući na taj način svoje dugoročne ciljeve. Naša primarna odgovornost je kvalitet naših proizvoda a imperativ nam je poverenje, međusobno uvažavanje i otvorenost u partnerskim odnosima.

Poštovanjem značajnih međunarodno priznatih sertifikata, kompanija je potvrdila poziciju na polju unapređenja tehničko-tehnoloških dostignuća i visok nivo bezbednosti proizvoda u cilju zaštite potrošača i zadovoljstva kupaca. Dobijanje sertifikata predstavlja potvrdu da svojim kupcima i potrošačima nudimo samo najbolje. Potrošači u našoj zemlji su sve više informisani o problemima zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda te znaju da prepoznaju i cene proizvode sa sertifikatima kojima se potvrđuje kvalitet i bezbednost prehrambenih proizvoda.

Zahvaljujući dobijenim sertifikatima i uspešnim periodičnim resertifikacionim nadzorima, kompanija kontinuirano poboljšava plasman i na inostranom tržištu, pre svega u EU, gde je posedovanje ovih sertifikata jedan od osnovnih preduslova za uspešnu saradnju i kredibilitet.Sertifikati:
>ISO 9001-2008 2014-2017< >HACCP 2016-2019< >ISO 22000 - 2016-2019< >ISO 14001 2004 2011-2014<