Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja


Uvažavajući principe društvene odgovornosti naša kompanija je uvela Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja.

Svrha Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja je da nam pomogne da prepoznamo etičke i poslovne vrednosti naše kompanije i da se upoznamo sa moralnim načelima koja treba da poštujemo.

Moralna načela nas kao kompaniju približavaju prihvaćenim međunarodnim etičkim standardima, a poštovanje istih nam omogućuje da unapredimo i ojačamo međuljudske i kolegijalne odnose unutar kompanije, kao i odnose sa partnerima i kupcima u zemlji i inostranstvu i time izgradimo imidž savremene kompanije.

Osnovni principi etike prema kojima posluje naša kompanija su, pre svega, zaštita ljudskih i radnih prava, bezbednost na radu, zaštita životne sredine, zabrana diskriminacije i poštovanje svih zakona koji se odnose na naše poslovanje.

Svi zaposleni, sezonski radnici, izvođači radova i ostale uslužne firme koje rade na lokaciji fabrike dužni su da se upoznaju sa pravilima i smernicama iz našeg Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja i moraju ih se pridržavati.