Nabavka


Nabavna služba, kao deo lanca snabdevanja u kompaniji AD Fabrika šećera TE-TO Senta, zadužena je za procese nabavki materijala i usluga sa domaćeg i inostranog tržišta koji su potrebni za obezbeđivanje nesmetane proizvodnje u toku kampanje, za vršenje remonta i celokupno poslovanje kompanije.

Svoja zaduženja, od istraživanja tržišta, odnosa sa postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima, do same nabavke i evaluacije dobavljača, obavljamo shodno principima integrisanog menadžment sistem kompanije, a prema zahtevima standarda ISO 9001, 22000 i 14001, HACCP principima, kao i zahtevima SMETA Socijalnog Audita. Imperativ u radu nabavne službe je kvalitet i principi društvene odgovornosti i shodno tome prednost prilikom izbora saradnje sa poslovnim partnerima pružamo onima koji dele i koji se pridržavaju istih stavova i principa. Sa postojećim poslovnim partnerima se, uz međusobnu saradnju i uvažavanje, kontinualno podiže nivo kvaliteta kako proizvoda i usluga, tako i samih kompanija.