Panoramske slikeUputstvo za posmatranje panoramskih slika


  • Kursor miša stavimo na ikonicu „360º” i klikom prelazimo na narednu panoramsku sliku.
  • Panoramsku sliku možemo pomerati i posmatrati gore-dole pomoću kursora miša i tastature.
  • Muziku isključujemo klikom na ikonicu zvučnika.
  • Klikom na ikonicu „?” pojavljuje se mapa fabrike na kojoj se vide broj i naziv panoramske slike.
  • Sliku uvećavamo pomoću ikonice za uvećavanje.
  • Klikom na ikonicu „hide thumbmails” nestaju donje panoramske slike.
  • Donje panoramske slike se otvaraju klikom miša na odabranu sliku.
  • Slike proizvoda sa leve strane uvećavamo klikom na miša i na isti način ih isključujemo.
  • Klikom na logo Notadolce web stranica fabrike se otvara u posebnom prozoru.


Pogledaj slike »