Press clippingOčekuje se rod šećerne repe od 3,1 milion tona

Ponedeljak, 04. 11. 2013.|09:04 | Izvor: Novosti

Kampanja vađenja i prerade šećerne repe, sa oko 60.000 hektara, sa kojih se očekuje rod od oko 3,1 milion tona, ovih dana je u punom jeku. Repa je, kako objašnjava Olga Čurović, iz Zajednice proizvođača industrijskog bilja, već povađena sa 65% površina, a poljoprivredici imaju razloga da budu zadovoljni, jer je cena repe viša od one koju su dobijali lane.

dalje...

Ratari uveliko koriste tople dane i idealno vreme za vađenje repe. Tako bi šećerane već do kraja godine trebalo da privedu kraju kampanju i proizvedu između 430.000 i 450.000 tona slatkog kristala. Time će biti podmirene potrebe Srbije od oko 220.000 tona, a i kvota za izvoz u EU od 180.000 tona.

Šećernu repu na 30 hektara ove godine je gajio i Miroslav Tasić iz Sente, koji je proizvodnju ove industrijske biljke ugovorio sa šećeranom "Te To" iz Sente. Za gajenje repe odlučio se zbog obezbeđenog plasmana i garantovane cene.

- Imao sam odličan prinos od 80 tona po hektaru, a zadovoljan sam i cenom od 5,8 dinara po kilogramu, ali njivu na kojoj sam gajio repu sam navodnjavao, tako da je ona, uz sve ostale agrotehničke mere, koje sam joj pružio na vreme, imala idealan tretman - kaže Tasić. - Vađenje ovih dana privodim kraju, iskoristili smo veoma lepe dane i lako smo izvlačili repu sa njiva.

Dosadašnjom kampanjom zadovoljna je i Teodora Deak, direktor šećerane "Te to". Ugovorili su otkup šećerne repe sa 13.500 hektara, a posle manjih problema, u prve dve nedelje kampanje, sa crnom truleži, stvari su se popravile, tako da je kvalitet repe idealan.

- Sada imamo izuzetno dobar kvalitet repe, digestija je 16,08%, malo niža nego lane, kada je bila 17, ali, prosečan prinos je ove godine bolji i iznosi 55 tona po hektaru - kaže Deakova. - Naši proizvođači, kojih trenutno ima 570, takođe su zadovoljni cenom koju smo im ponudili, tako da očekujemo da ćemo ove godine proizvesti između 92.000 i 95.000 tona šećera. Kampanju planiramo da završimo 10. decembra.

"Makaze cena"

Prerađivači su se, kako objašnjava Čurovićeva, ove godine našli u "makazama cena", jer za repu plaćaju višu cenu nego bilo gde u Evropi, dok je cena šećera za čak 30% niža nego lane. Samim tim njihov "manevarski prostor" sve je manji.
Šećerana TE-TO ostvarila 294 miliona dinara dobiti u prvih šest meseci 2013.

Četvrtak, 08. 08. 2013.|09:49 | Izvor: Belex/Sinteza Invest Group

Senćanska šećerana TE-TO i u prvih šest meseci tekuće godine zadržala je veoma profitabilno poslovanje, premda je zabeležen pad krajnjeg rezultata, saopštila je ova kompanija putem Beogradske berze. Poslovni prihod ove kompanije iznosio je 1,48 milijardi dinara, što je za petinu slabije u odnosu na isti period protekle godine. Prihodi od prodaje manji su 23,7% i iznosili su nepunih 2,7 milijardi dinara.

dalje...

Poslovni dobitak senćanske šećerane u periodu januar-jun iznosio je 418,2 miliona dinara, što je pad od preko 37 procenata. Neto dobit je nepunih 294 miliona dinara i bila je za 42,2% slabija u odnosu na isti period protekle godine.

U drugoj polovini 2013. se ne planira povećanje kapitala, kao ni uvođenje novih delatnosti, ali će poseban naglasak biti stavljen na dalji razvoj tehnološkog procesa, povećanje energetske efikasnosti fabrike i na zašititu životne sredine, objavljeno je u izveštaju ove šećerane. Najveće investicije u 2013. godini su rekonstrukcija otparne stanice i zagrevača, izgradnja rashladnog tornja i zatvaranje vodenog kruga fabrike.

Najveći rizik za poslovanje u 2013. godini predstavlja nestabilno tržište šećera, tj. pad prodajne cene šećera kako na domaćem, tako i na inostranon tržištu, kao i konstantan rast nabavne cene osnovne sirovine (šećerne repe) i energenata (gas).

Akcije TE-TO-a na Beogradskoj berzi okončale su jučerašnje trgovanje na nivou od 6.000 dinara, što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 2,4 milijarde dinara (21 mil EUR).
Šećerana TE-TO iz Sente ostavlja 1,38 milijarde dinara dobiti iz 2012. u neraspoređenu dobit

Utorak, 25. 06. 2013.|11:38 | Izvor: Sinteza Invest Group

Senćanska šećerana TE-TO objavila je da planom poslovanja za prvih šest meseci 2013. godine predviđa obezbeđenje sirovina tj. šećerne repe za proizvodnu kampanju 2013. godine, kao i remont i pripremne radove u predkampanjskom periodu, ali i realizaciju šećera, melase i rezanaca na domaćem i stranom tržištu.

dalje...

U TE-TO šećerani ističu da je društvo poslovalo u granicama planiranih poslovnih ciljeva u prvoj polovini godine, kao i da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi bitnije uticale na finansijski položaj, uspeh i novčane tokove kompanije.

Šećerana TE-TO je održala redovnu skupštinu akcionara kompanije 14. juna tekuće godine i, pored redovnih tačaka dnevnog reda, donela odluku da celokupnu dobit ostvarenu u prošloj godini, od 1,38 milijardi dinara, ostavi u statusu neraspoređene dobiti.

Tokom 2012. godine TE-TO je ostvario poslovne prihode od 8,24 milijarde dinara (pad od 1%), ali je zabeležio rast prihoda od prodaje od 12,6%, sa 7,3 na 8,2 milijarde dinara. Na kraju godine ostvarena poslovna dobit bila je 15,6 % niža na nivou od 1,7 milijardi dinara, dok je neto dobit bila manja 10% i iznosila je 1,38 milijardi dinara.

Odlukom skupštine akcionara s kraja prošle godine, TE-TO šećerana je krajem aprila ove godine akcionarima isplatila dividende iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina. Pa je tako za poslovnu 2011. godinu ostvarena dobit u iznosu od 1,53 milijarde dinara, od kojeg je iznos od 750,79 miliona dinara ostao kao neraspoređena dobit.

Od neraspoređene dobiti raspodeljeno je kao dividenda iznos od 749,6 miliona dinara, gde je bruto iznos dividende za obične akcije iznosio 1.593 dinara, dok je bruto dividenda za preferencijalne akcije bio 1.607,4 dinara po akciji, objavila je ranije ova šećerana.

Većinski vlasnik šećerane TE-TO je italijanska grupacija S.F.I.R. koja ima vlasnički udeo od 78,75%. Po ceni akcija ove kompanije od 8.200 dinara, tržišna kapitalizacija iznosi 3,28 milijardi dinara (28,8 mil EUR).
Šećerana TE-TO isplaćuje deo dividende akcionarima

Četvrtak, 25. 04. 2013.|11:16 | Izvor: Belex, Sinteza Invest Group

Šećerana TE-TO iz Sente počela je prethodnih dana sa isplatom dividende iz neraspoređene dobiti za 2011. godinu.

dalje...

Odluka o raspodeli dividende doneta je krajem prošle godine, a obuhvata sve akcionare koji su posedovali akcije na dan 28.11.2012. U odluci senćanske šećerane se navodi da je za poslovnu 2011. godinu ostvarena dobit u iznosu od 1,53 milijarde dinara, od kojeg je iznos od 750,79 miliona dinara ostao kao neraspoređena dobit. Od neraspoređene dobiti raspodeljuje sa kao dividenda iznos od 749,6 miliona dinara, gde je bruto iznos dividende za obične akcije 1.593 dinara, dok je bruto dividenda za preferencijalne akcije 1.607,4 dinara po akciji. Kompanija je objavila da će dividende isplaćivati u periodu od 1. aprila do 30. juna tekuće godine.

Tokom 2012. godine TE-TO je ostvario poslovne prihode od 8,24 milijarde dinara (pad od 1 odsto), ali je zabeležio rast prihoda od prodaje od 12,6 odsto, sa 7,3 na 8,2 milijarde dinara. Na kraju godine ostvarena poslovna dobit bila je 15,6 odsto niža na nivou od 1,7 milijardi dinara, dok je neto dobit bila manja 10 odsto i iznosila je 1,38 milijardi dinara.

Većinski vlasnik šećerane TE-TO je italijanska grupacija S.F.I.R. koja ima vlasnički udeo od 78,75 odsto. Danas je cena akcija ove kompanije od 8.400 dinara dostigla najviši nivo u poslednjih godinu dana, a tržišna kapitalizacija na toj ceni iznosi 3,36 milijardi dinara (30 miliona evra).
Novi rendgen manje zrači - Bolnica u Senti opremljena savremenim aparatima

Subota, 20. 04. 2013.|14:13 | Izvor: Dnevnik

U Opštoj bolnici u Senti ugrađen je novi digitalni rendgen aparat, sve tehničke pripreme za njegov rad su obavljene i napravljeni su prvi snimci, a početkom maja počeće i da radi, najavio je direktor te ustanove dr Mihalj Vašaš.

dalje...

On je saopštio da pacijenti neće čekati na red, da je upotrebom modernog rendgen aparata manje zračenje pacijenata i da, s druge strane, digitalna tehnologija omogućuje da se nalazi prosleđuju u krugu bolnice ili u druge ustanove, radi konsultacija u cilju brže i efikasnije dijagnostike.

- Početkom ove godine, zahvaljujući donaciji fabrike šećera TE-TO u Senti, dobili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe Dečjeg odeljenja, pa je posle završene obuke i ovaj aparat u funkciji. Sredstvima dobijenim od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u toku je nabavka laparoskopskog lanca za Ginekološko odeljenje, gde se laparoskopske metode rade više od deset godina, pa su aparati već zastareli, često su u kvaru, tako da će nova oprema znatno poboljšati dijagnostiku - kaže direktor Vašaš.

U Opštoj bolnici u Senti u toku je priključenje na magistralni gasovod, tako da će senćanska zdravstvena ustanova postati direktni potrošač zemnog gasa, što će omogućiti da se ovaj energent u startu obezbeđuje 20% jeftinije, a to će doneti značajne uštede.

- U prvoj fazi planiramo da zemni gas koristimo za podmirenje potreba ustanove toplom vodom, za koju se do sada koristila nafta, što je znatno skuplje. Uvođenjem gasa samo na utrošku ovog energenta za obezbeđenje tople vode mesečno možemo uštedeti oko 500.000 dinara, što je na godišnjem nivou ušteda od preko šest miliona dinara - ukazao je Vašaš.

Senćanskoj bolnici je upravo isporučeno novo sanitetsko vozilo, neophodno za prevoz pacijenata do drugih zdravstvenih ustanova. Direktor Vašaš objašnjava da bolnica do sada nije bila u obavezi da transportuje bolesnike u druge ustanove, ali da po novom zakonu mora da to obavlja, za šta su obezbeđeni uslovi, jer do sada je bolnica sanitetska vozila pozajmljivala od Doma zdravlja Senta.
Senćanska šećerana ponovo isplaćuje visoku dividendu

Ponedeljak, 14. 01. 2013.|12:07 | Izvor: Belex, Sinteza Invest Group

Skupština akcionara šećerane TE-TO iz Sente donela je odluku da se akcionarima na ime dividende isplati iznos od nepunih 750 miliona dinara što predstavlja deo dobiti iz 2011. godine koji nije raspodeljen, saopštila je ova kompanija putem Beogradske berze.

dalje...

Kao dan dividende je utvrđen 28. novembar kada je sazvana skupština akcionara, a vlasnicima prioritetnih akcija biće isplaćen bruto iznos od 14,4 dinara po akciji, dok je vlasnicima običnih akcija namenjen iznos od 1.593 dinara po akciji.

Senćanskom šećeranom upravlja italijanska grupacija SFIR i u kampanji proteklih godina ova šećerana je zauzimala oko 20% domaćeg tržišta.

Akcijama ove šećerane se prilično slabo trguje na Beogradskoj berzi, a po poslednjoj ceni od 6.050 dinara tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 2,42 milijarde dinara (21,6 mil EUR).
Šećerana u Senti preradila 620 hiljada tona šećerne repe

Sreda, 05. 12. 2012.|10:57 | Izvor: RTV, Sinteza Invest Group

Fabrika šećera TE-TO u Senti završila je ovogodišnju kampanju prerade repe. Direktorka te fabrike Teodora Deak izjavila je za Radio Novi Sad da su i pored velike suše postignuti dobri rezultati u proizvodnji šećera.

dalje...

"Mi smo preradili 620.000 tona šećerne repe i proizvedeno je blizu 87.000 tona šećera. Proizvođači nisu još potpuno isplaćeni. Ostala je da bude isplaćena novembarska repa i premija repe. Planiramo da do 20. decembra svu repu isplatimo" zaključila je Teodora Deak.

Šećerana u Senti posluje pod kontrolom italijanskog SFIR-a i drži oko 20 procenata domaćeg tržišta šećera, dok ostatak otpada na kompaniju Sunoko (polovina tržišta) i grčki Hellenic Sugar (oko 30 odsto).
Kilogram repe 4,3 dinara - Šećerana u Senti odustala od sistema premiranja i uvela novi način obračuna

Utorak, 11. 09. 2012.|09:36 | Izvor: Blic

Rukovodstvo Fabrike šećera TE-TO iz Sente odlučilo je da za kilogram šećerne repe ovogodišnjeg roda proizvođačima isplati 4,3 dinara. Usvajanjem nove odluke menadžment je odustao od sistema premiranja koji je važio prethodnih godina.

dalje...

- Odlučili smo da povećamo otkupnu cenu šećerne repe i osnovna će biti 4,3 dinara na bazi JUS kvaliteta - izjavila je juče Teodora Deak, direktorka šećerane TE-TO iz Sente koja je u većinskom vlasništvu italijanske grupe SFIR iz Ćezene.

- Kampanja prerade ovogodišnjeg roda u Senti započela 27. avgusta i nakon 15 dana prerađeno oko 15% predviđene količine šećerne repe koja je ugovorena na 13.000 hektara.

- Digestija do sada prerađene repe je dobra i iznosi od 17 do 18%, što je iznad JUS standarda, tako da cena neće ići ispod određenog osnovnog iznosa. Iako su sneg i mraz pomerili početak ovogodišnje setve, šećerana je uspela da ugovori proizvodnju na 13.000 hektara, a proizvođačima je obezbeđeno kao i prethodnih sezona kvaliteno seme, veštačko đubrivo i zaštitna sredstva, a po potrebi proizvođači su mogli da dobiju i novčani avans. Šećerana je davala garanciju kod banaka za zakup zemljišta i kupovinu poljoprivredne mehanizacije.

Prilikom ugovaranja steve, ponuđena je osnovna cena od četiri dinara za kilogram, uz primenu sistema premiranja od zavisnosti na procenat čistoće i digestije. Zbog uslova koji su vladali tokom vegetacije, odnosno vrućine i sušu, prinosi su umanjeni - naglašava Teodora Deak.

Ona je takođe dodala da će proizvođači ipak imati ekonomsku računicu da proizvode šećernu repu koja se pokazala kao jedna od najrentabilnijih ratarskih kultura.


Dovoljno kapaciteta za preradu


Direktorka senćanske fabrike šećera TE-TO veruje da će i pored smanjenog prinosa šećerana ostvari planiranu proizvodnju šećera.

- Očekujemo od Vlade mere koje će regulisati pitanje šećerne repe koju su domaći proizvođači ugovorili sa šećeranama u Hrvatskoj. Posle Uredbe o zabrani izvoza, deo ovog roda spremna je da preuzme i naša šećerana u zavisnosti od udaljenosti proizvođača - objašnjava Teodora Deak.
Šećerana TE-TO ostvarila pola mlrd dinara dobiti u prvih šest meseci

Utorak, 21. 08. 2012.|13:43 | Izvor: Belex, Sinteza Invest Group

Senćanska šećerana TE-TO i u prvih šest meseci tekuće godine zadržala je veoma profitabilno poslovanje, premda je zabeležen pad krajnjeg rezultata, saopštila je ova kompanija putem Beogradske berze.

dalje...

Poslovni prihod ove kompanije iznosio je 1,9 milijardi dinara što je pet odsto slabije u odnosu na isti period protekle godine. S druge strane, prodaje je povećana 30 odsto i iznosila je 3,5 milijardi dinara.

Poslovni dobitak senćanske šećerane u periodu januar-jun iznosio je 666,7 miliona dinara što je pad od skoro 14 procenata. Neto dobit je premašila 508 miliona dinara i bila je za 17,7 odsto slabije u odnosu na isti period protekle godine.

Akcije TE-TO-a na Beogradskoj berzi okončale su današnje trgovanje na nivou od 5.547 dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 2,2 milijarde dinara (18,9 miliona evra).

Ova kompanija je u tekućoj godini vlasnicima običnih akcija isplatila odličnu dividendu od 1.630 dinara po akciji.
Senćanski TE-TO nadmašio grčke šećerane - Dobit 15 mil EUR

Sreda, 18. 04. 2012.|08:50 | Izvor: Sinteza Invest Group

Senćanska šećerana TE-TO ostvarila je lani rekodni poslovni rezultat otkada posluje na domaćem tržištu, po prvi put premašivši neto dobit svojih glavnih konkurenata u Srbiji.

dalje...

Neto rezultat ove šećerane koja posluje pod kontrolom italijanskog SFIR-a iznosio je 1,5 milijardi dinara što je čak šest puta više nego 2010. godine.

Značajno bolje krajnjem rezultatu doprineli su visoki poslovni prihodi u velikoj meri kao posledica povećanja vrednosti zaliha učinaka u prošloj godini.

Poslovni prihod senćanske šećerane u 2011. iznosio je 8,3 milijarde dinara što je skok od 35 procenata, dok je prihod od prodaje neznatno porastao na 7,3 milijarde dinara. Najveću razliku načinile su zalihe koje su iznosile skoro milijardu dinara i odlučujući doprinele visokom poslovnom dobitku od dve milijarde dinara.

Prošle godine medijima su se pronele špekulacije o mogućoj prodaji ove šećerane, a ove tvrdnje podrejala je sama kompanija koja je po prvi put akcionarima isplatila značajniji iznos na ime dividende.

Akcije senćanske šećerane na Beogradskoj berzi nalaze se na nivou od 4.440 dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 1,8 milijardi dinara (15,9 mil EUR).
Dobit šećerane TE-TO 2,5 miliona evra, prihod veći 18%

Sreda, 23. 03. 2011.|13:11 | Izvor: Belex, Sinteza Invest Group

Zahvaljujući rekordnim cenama šećera na svetskom tržištu i dobroj kampanji prerade šećerne repe, senćanska šećerana TE-TO zabeležila je snažan rast poslovanja u protekloj godini. Ova kompanija objavila je da je u protekloj godini ostvarila poslovni prihod od 6,2 milijarde dinara što je povećanje od 18,1 odsto u odnosu na godinu pre. Prihod od prodaje bio je čak 41,1 odsto veći i iznosio je preko 7 milijardi dinara. TE-TO je ostvario poslovnu dobit od 820,2 miliona dinara (skok od 126,5%), dok je neto dobitak usled velikih finansijskih rashoda bio dosta skromniji i iznosio je 254,5 miliona dinara. Ovo je najbolji krajnji rezultat senćanske šećerane nakon 2006. godine kada je ostvarena neto dobit veća od 3,5 miliona evra. Većinski vlasnik šećerane TE-TO je italijanska grupacija S.F.I.R. koja ima vlasnički udeo od 78,8 procenata. Po poslednjoj ceni akcija na Beogradskoj berzi od 1.628 dinara, tržišna kapitalizaija senćanske šećerane iznosi 651,8 miliona dinara (6,3 miliona evra).