ProfilKompanija

Naziv: AD Fabrika šećera TE-TO Senta

Matični broj: 08618526

PIB: 101099446

Osnovna delatnost: proizvodnja šećera (1081)

Kompanija posluje kao javno akcionarsko društvo, kotirano na Beogradskoj berzi.

Fabrika je osnovana 1961. godine, a privatizovana 2002. godine. Matična kompanija i većinski vlasnik kompanije je Finanziaria Saccarifera Italo-Iberica S.p.A. iz Italije, sa sedištem u Ćeseni.

Proizvodni kapaciteti, kao i administracija fabrike su locirani u opštini Senta, koja se nalazi na severu Srbije u pokrajini Vojvodina. Senta se nalazi 100 km severno od Novog Sada i oko 180 km severno od Beograda, glavnog grada Srbije.

Sedište kompanije: Karađorđeva bb, 24400 Senta, Srbija

 • Tehnički sektor,
 • Komercijalni sektor,
 • Sirovinski sektor,
 • Služba nabavke i
 • Služba za zaštitu životne sredine

Upravna zgrada: Zlatne grede 6, Senta

 • Generalni direktor,
 • Sektor administrativnih i opštih poslova i
 • Služba informatike

Kancelarija: Birčaninova 25, Beograd

Proizvodi:

 • Beli kristal šećer u pakovanjima za industriju (džakovi od 50 kg i džambo vreće od 1,2 t) i za maloprodaju (vreće od 1 kg, 5 kg i 10 kg)
 • Prah šećer u pakovanjima od 100 g, 250 g, 500 g
 • Šećer u kocki u kutijama od 500 g i 1 kg
 • Prirodni žuti šećer u pakovanju od 500 g i žuti šećer u kocki 450 g
 • Šećer za marmelade i džemove 500g

Nusproizvodi proizvodnje šećera:
Fabrika šećera u Senti izgrađena je 1961. godine, kada i otpočinje sa prvom proizvodnom kampanjom, uz preradni kapacitet od 2000 tona šećerne repe dnevno. Permanentna modernizacija i proširenje postojećih kapaciteta putem ulaganja u novu opremu doprineli su da danas fabrika ima maksimalan kapacitet dnevne prerade šećerne repe od 8500 tona na dan.

Tokom 2002. godine sproveden je postupak privatizacije putem dokapitalizacije. Većinski vlasnik fabrike je italijanska kompanija Finanziaria Saccarifera Italo-Iberica S.p.A. sa sedištem u Ćeseni.

Nakon privatizacije u prodaji su uvedena nova pakovanja i nove kategorije proizvoda od šećera, proširen je portfolio proizvoda šećera i izmenjen je marketinški pristup. U sklopu tih aktivnosti tržištu je ponuđena široka paleta proizvoda pod prepoznatljivim brendom "NOTADOLCE". 2012. godine smo proslavili 10 godina postojanja ovog brenda na domaćem tržištu marketinškom akcijom "10 godina sa Vama".

Posebna pažnja se posvećuje unapređenju zaštite životne sredine i za tu namenu se svake godine izdvajaju značajna sredstva.

Broj stalno zaposlenih radnika: 174
Broj stalno zaposlenih radnika sa visokom stručnom spremom: 24
Broj sezonskih radnika u toku kampanje prerade šećerne repe premašuje 300.

Naša kompanija ulaže stalne napore u cilju povećanja tehničke kompetencije svojih kadrova na bazi politike stalnog poboljšanja kvaliteta proizvoda kao i na zapošljavanje mladih stručnih kadrova i inženjera. Da bismo zadržali lidersku poziciju velika pažnja se posvećuje stručnom usavršavanju zaposlenih. Ulaganje u ljudske resurse omogućuje našim kadrovima da pohađaju različite seminare, kongrese, sajmove i posete različitim fabrikama ili institucijama iz naše industrijske grane.

Stručnjaci iz matične kompanije kontinualno prenose zaposlenima u AD Fabrici šećera TE-TO Senta svoja znanja i dragoceno iskustvo stečeno u dugogodišnjoj praksi proizvodnje šećera širom Evrope racionalizujući procedure, organizaciju i tehnologiju proizvodnje šećera radi povećanja konkurentnosti na domaćem i evropskom tržištu.

Članovi Odbora direktora:

Mario Riciputi
neizvršni Direktor

Deak Teodora
izvršni Direktor

Nikola Ljubičić
neizvršni Direktor

Goran Živkov
neizvršni Direktor

Giovanni Garaffoni
neizvršni Direktor

Giorgio Dall’Ara
neizvršni Direktor

Vincenzo Morrone
izvršni Direktor

Ivo Pessi
neizvršni Direktor

Andrea DeMarchi
neizvršni Direktor

Luca Bonomi
neizvršni Direktor

Angelo Castelli
neizvrešni Direktor

Članovi Komisije za reviziju:

Angelo Castelli
Predsednik Komisije za reviziju

Goran Živkov
Član komisije za reviziju

Boris Košuta
Član komisije za reviziju