Proizvodnja i kapaciteti


Proizvodnja

Kampanja prerade šećerne repe 2012. godine spada među najuspešnije u pogledu postignutih rezultata i sa tehničkog i sa finansijskog aspekta uzimajući u obzir i teške tehnološke i meteorološke aspekte (suša) koji su je obeležili.

2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
Prerađena šećerna repa (t) 469.540 657.385 822.495 610.915 623.229
Trajanje kampanje (dana) 78 116 152 82 90
Iskor.dnevnog kapaciteta (%) 81,24 74,36 66,73 89,84 85,26
Šećer (t) 66.006 88.864 97.952 86.304 84.073
Melasa (t) 18.642 31.971 27.950 24.437 31.248
Rezanac (t) 17.920 24.830 27.445 22.433 23.890
Digestija (%) 16,47 16,54 14,38 16,37 16,89

Opis tehnološkog procesa proizvodnje šećera iz šećerne repe:
Preuzmite dokument

Šematski prikaz procesa proizvodnje šećera iz šećerne repe:
Preuzmite dokument