Rezanac


Izluženi repin rezanac nastaje kao nusproizvod u tehnološkom postupku prerade šećerne repe. Rezanac šećerne repe se primenjuje kao životinjska hrana i prvenstveno koristi u ishrani stoke. Bogat je sirovim vlaknima, belančevinama, različitim mineralima, aminokiselinama i vitaminima.

Rezanac šećerne repe nudimo u dva oblika:

  1. 1. kao sveži repin rezanac (nesušeni)
    Pogodan je za lokalne korisnike i stočne farme, koje ga mogu koristiti za neposrednu ishranu ili za pripremu silaže.

  2. 2. kao peletirani (sušeni) rezanac
    Suvi peletirani repin rezanac pripada kategoriji visokokvalitetne stočne hrane. Domaćim i stranim kupcima nudi se u obliku rinfuze utovaren u kamione ili vagone.

Pogodan je kao sirovina za fabrike stočne hrane.

Ukoliko se primenjuje kao samostalna stočna hrana, potrebno ga je pre upotrebe namočiti u vodi.

Posebno se preporučuje za ishranu krava muzara, radi povećanja prinosa mleka.