Šećerna repa


Šećerna repa Šećerna repa (Beta vulgaris L.) član familije Chenopodiaceae je biljka čiji koren sadrži visoki sadržaj saharoze. Gaji se u komercijalne svrhe radi proizvodnje šećera u umereno kontinentalnim klimatskim područjima.

Šećerna repa je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini rasta daje koren težak od 1-2 kg. Ukoliko se ne izvadi, tokom drugog vegetacionog perioda hranljive materije iz korena koristi biljka za proizvodnju cveta i semena.

Dužina stabla se kreće od 40-60 cm sa listovima organizovanim u rozetu.

Šećerna repa sadrži 75% vode, 16-18% šećera, 5-6 % celuloze i 2-3 % ostalih supstanci, uključujući i minerale. Gotovo polovina vode se ponovno iskoristi tokom ekstrakcije šećera, a ostatak ispari. Oko 90 % sadržaja šećera postaje beli šećer. Ostatak čini melasa koja se koristi u proizvodnji stočne hrane, kvasca i alkohola. Celuloza iz repe se koristi kao repin rezanac i predstavlja dodatak stočnoj hrani. Preostalih 2-3 % sadrži magnezijum i fosfor koji se talože iz otpadnih voda tehnološkog procesa proizvodnje šećera i prodaju zemljoradnicima kao dodatak zemljištu koje je siromašno ovim supstancama.

Šećerna repa U većini umerenih klimatskih područja šećerna repa se seje u proleće i vadi u jesen. U proizvodnji šećera u svetu repa učestvuje sa oko 40 % a šećerna trska sa oko 60%.

Glavni proizvod koji se dobija iz šećerne repe je biološki šećer čiji prinosi po ha mogu iznositi od 9-12 tona. Stoga šećerna repa zauzima prvo mesto po prinosima kalorija sa jedinice površine među svim ratarskim kulturama. Prinos korena šećerne repe može iznositi i preko 55 t/ha. Zabeleženi su pojedini rezultati prinosa kod individualnih proizvođača šećerne repe koji su iznosili i preko 120 t/ha.