Zaštita životne sredine


Kao potreba da se ide u korak sa vremenom i sve zahtevnijom regulativom u oblasti zaštite životne sredine, u AD Fabrici šećera TE-TO Senta uspostavljen je sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004. Svesna važnosti i uticaja koji životna sredina ima na ukupni kvalitet življenja, naša fabrika je strateški opredeljena za očuvanje i dalje unapređenje kvaliteta okruženja, a od svih zaposlenih očekuje se aktivno učešće u svim pomenutim procesima.

U našoj kompaniji se insistira na primeni svih zakona, propisa, procedura, uputstava i drugih akata o zaštiti životne sredine koji se primenjuju u okviru aktivnosti i zahteva posla na konkretnom radnom mestu. Svako u svom domenu snosi odgovornost za poštovanje zahteva u vezi sa zaštitom životne sredine, zbog čega treba da se dobro upozna sa posledicama ili uticajima koje obavljanje nekog posla može imati na životnu sredinu.

Neprekidno radimo na smanjenju uticaja aktivnosti naše fabrike na životnu sredinu. Dokaz da smo posvećeni očuvanju kvaliteta životne sredine i njenih činilaca jesu značajne investicije koje smo realizovali počevši od 2006. godine. Ulaganja su usmerena prvenstveno na poboljšanje kvaliteta otpadnih voda, smanjenje upotrebe prirodnih resursa, kao i značajan napredak na polju uštede energije po principima održivog razvoja, koji predstavlja ekonomski i tehnološki razvoj usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine.

Uspostavljanjem odgovarajućeg sistema merenja i monitoringa kontrolišemo emisije štetnih materija u vazduh, vodu i zemljište radi očuvanja zatečenog stanja i sprečavanja daljih zagađenja koje naša fabrika svojim radom može da prouzrokuje.